Eenzaamheid: politiek doe er wat aan!

Uit recent onderzoek blijkt dat in Valkenswaard in de doelgroep van 65 plus zich tal van mensen eenzaam voelen. Zij ervaren vaak een gemis aan een hechte, emotionele band met anderen of hebben minder contact dan ze zouden wensen. Hun eenzaamheid gaat gepaard met negatieve gevoelens van leegte, verdriet, angst en zinloosheid en met lichamelijke of psychische klachten. Daarom is het onbegrijpelijk dat het gemeentebestuur hier geen enkele aandacht aan geeft. Deze cijfers zouden niet alleen bij College en Raad bekend moeten zijn, ze zouden voor hun ook aanleiding moeten zijn daar actie op te ondernemen. Helaas zitten zij op hun handen en ondernemen geen enkel initiatief.

Eenzaamheid kan iedereen overkomen
Iedereen kan zich in zijn leven een periode eenzaam voelen. Dit kan bijvoorbeeld komen door veranderingen in je leven zoals het overlijden van je partner ,je kinderen die ver weg gaan wonen, verhuizen, met pensioen gaan, het krijgen van een fysieke beperking enz. In die eenzaamheid ervaren mensen minder verbinding met anderen en kampen met een negatief wereld- en zelfbeeld. Gevolg kan zijn dat ze ongezond gaan leven; minder bewegen, minder gezond eten , zichzelf verwaarlozen , slaapproblemen ontwikkelen en uiteindelijk naast gezondheidsklachten ook met verslaving en schulden te maken krijgen. Vaak neemt het sociaal contact nog verder af waardoor ze vriendschappen kwijtraken, werk verliezen, zorg mijden en uiteindelijk uit beeld raken bij instanties en in een isolement terechtkomen.

Bewustwording als eerste stap naar verbetering
Naar het oordeel van Vitaal Valkenswaard is het probleem van eenzaamheid veel te groot om er aan voorbij te gaan. Deze nieuwe politieke partij in Valkenswaard dringt er dan ook op aan een project te starten om de omvang van de eenzaamheid in ons dorp terug te dringen. Vooral in de doelgroep van ouderen zal de focus daarbij voornamelijk liggen op het bewust maken van het probleem en het samen aandragen van eventuele oplossingen. Deze aanpak zal in nadrukkelijke samenwerking met de plaatselijke KBO-en van start moeten gaan. Belangrijk is daarbij te kijken naar de (mogelijke) oorzaken en persoonlijke situatie. Wat is het probleem en waar komt het vandaan? Gaat het om emotionele of sociale eenzaamheid, of misschien om beide wel. Hoe kunnen we die eenzaamheid doorbreken of verminderen.
Maak door uw stemgedrag op 21 maart duidelijk dat we van Raad en College een meer attente opstelling hadden verwacht en stem op die partijen die menselijke zorg prominent en hoog in hun vaandel hebben staan.

Een reactie plaatsen