Openbaar vervoer: het moet veel beter

Het nieuwe jaar was nog maar net ingegaan toen de buschauffeurs besloten te gaan staken. Nu is staken een oorbaar middel om loon-of cao eisen ingewilligd te krijgen, maar toch worden honderden, zo niet duizenden passagiers gedupeerd. Wat het betekent om langere tijd verstoken te zijn van openbaar vervoer merkten reizigers uit Achel, Borkel en Schaft en Valkenswaard vijftien jaar geleden , toen de reguliere lijnverbinding werd opgeheven.

Omdat de Provincie het inzetten van een grote bus op het traject tussen Neerpelt, Achel, Borkel en Schaft en Valkenswaard stopte, werd de mobiliteit van de bewoners in dit gebied ernstig aangetast. Het gemeentebestuur van Valkenswaard keek er na, dacht na, en deed vervolgens niets. Gelukkig was er een actieve en attente Wijkraad in Borkel en Schaft die niet bij de pakken neer bleef zitten en actie ondernam. Er werden brieven geschreven aan Provincie, SRE, gemeenten, Rofra, ouderbonden etc. etc. Dat alles mondde uiteindelijk uit in een gesprek bij het SRE in Eindhoven. Na het nodige heen en weer gepraat bood de SRE een niet al te nieuwe bus aan onder de vooraarde dat de initiatiefnemers zelf voor vrijwilliger chauffeurs zou zorgen. En zo werd de Buurtbusvereniging Borkel en Schaft opgericht.

Van één bus naar drie bussen
In 2004 werd van start gegaan met een bus en ruim twintig chauffeurs. Er werd een reguliere lijndienst gereden op werkdagen tussen Achel-Valkenswaard en Veldhoven. Inmiddels rijden er drie bussen met bijna zestig chauffeurs. Dat alles kon gebeuren door de inzet van een uitermate actief buurtbusbestuur en de inzet van vele vrijwilligers, die zes dagen per week, zonder enige vergoeding, rijden. In het afgelopen jaar werden er meer dan 40 duizend passagiers vervoerd. Duidelijk is dat de buurtbus in een duidelijke behoefte voorziet. Krijgt de buurtbus in een of andere vorm steun van de gemeente, zou je kunnen afvragen. Het antwoord is: helemaal geen steun, nada niets. Oh ja, dertien jaar geleden werd de vereniging gekozen tot vrijwilligersvereniging van het jaar. Dat was het dan. Verzoeken tot verbetering van de veiligheid op de markt in Valkenswaard werden genegeerd en doorverwezen naar de Provincie. Wanneer het bestuur van deze vereniging om wat voor reden dan ook zou stoppen is het gedaan met de mobiliteit in de kleine kernen.

Aanvullende vormen van openbaar vervoer gewenst
Omdat de buurtbus op werkdagen een groot deel van de dag om het half uur rijdt is de mobiliteit in noordelijke en zuidelijke richting goed geregeld. Dramatisch is echter de voorziening in de richting oost-west. Kinderen die naar een school moeten in Budel, moeten bijvoorbeeld in alle vroegte vanuit Groot Valkenswaard naar Eindhoven en daar overstappen op de lijnbus naar Budel. Hoge vervoerskosten en lange reistijden zijn hun deel. Merkwaardig dat het gemeentebestuur hier geen aandacht aan geeft. Wanneer we de situatie hier vergelijken met bijvoorbeeld het gebied rond Rotterdam dan zien we dat door uitstekende trein en metroverbindingen bestaan tussen omliggende steden en dorpen en Rotterdam. Er wordt om het kwartier gereden én senioren van 65 jaar en ouder rijden GRATIS. Waarom kan dat wel bij de RET en niet hier in onze regio, mag de plaatselijke politiek zich terecht afvragen. Betalen wij minder belasting of zijn wij snel met minder tevreden. En tijdens de oudejaarsnacht werd in het gehele gebied tot diep in de nacht gereden en was het vervoer voor iedereen gratis. Kom daar hier maar eens om.

Openbaar vervoer in Valkenswaard zelf
Al jarenlang bestaat in de doelgroep van senioren de wens om in het dorp zelf gemakkelijk met het openbaar vervoer van de ene wijk naar de andere wijk te kunnen. Met lijn- of buurtbus is dat feitelijke niet mogelijk. Al jarenlang wordt er door werkgroepen op mogelijkheden gestudeerd. Volstrekt onduidelijk is in hoeverre de gemeente participeert, stimuleert, subsidieert en/of faciliteert. Tot op dit moment is geen enkel resultaat van al dat praten en vergaderen bekend. De voorbeelden in andere steden en grotere dorpen zouden toch gemakkelijk als uitgangspunt kunnen dienen voor een roll-out in Groot Valkenswaard. Kijk maar eens naar wat Arnhem aan vernieuwingen op dit vlak presenteert.

Vitaal Valkenswaard bepleit sterk het ten uitvoer brengen van een pilot op dit vlak. Belangrijk is daarbij out of de box te denken. Mogelijk iets te veel gevraagd van het huidige gemeentebestuur. Vitaal Valkenswaard, die vooral ook opkomt voor ouderen en mensen met een beperking denkt dat het mogelijk moet zijn snel van start te gaan met enkele voertuigen in de vorm van (gebruikte) elektrische TUK-TUK’s, bestuurd door vrijwilligers. Wat vijftien jaren geleden mogelijk werd gemaakt door de buurtbusvereniging Borkel en Schaft, moet nu toch ook mogelijk zijn in 2018. Nieuwe raad, doe er wat aan.

Een reactie plaatsen