Uitvoering van de WMO

Op 16 augustus zijn de door mij op 14 juli gestelde vragen over de WMO beantwoord, echter van de 15 vragen zijn er 5 niet beantwoord, waarbij het College een beroep doet op de AVG wetgeving

Op 27 juli heb ik hierover aanvullende vragen gesteld. Deze zijn tot op heden niet beantwoord.

Op 21 augustus heb ik naar aanleiding hiervan een vraag gesteld over de AVG wetgeving waarop de gemeente zich beroept,  maar ook op deze vraag heb ik tot heden geen antwoord ontvangen.

Voorzitter, wij vinden het vervelend indien wij geen antwoord krijgen op, naar onze mening essentiële vragen over de uitvoering van een belangrijke wetgeving als de WMO, die zoveel mensen in deze gemeente raakt maar nog veel ernstiger vinden wij te moeten constateren dat wij als gemeenteraad vanwege het niet beantwoorden van door de raad gestelde vragen belemmerd worden in onze controlerende taak en er niet wordt voldaan aan de informatieplicht.

Naar aanleiding hiervan stel ik de vraag:
Waarom wordt niet concreet of in z’n algemeenheid geantwoord op door mij gestelde vragen maar wordt – volgens mij ten onrechte – verwezen  naar de AVG,  waarbij ook aan de orde is, dat  in geval van niet-beantwoording van  verschillende vragen, sprake zou kunnen zijn van het buiten spel zetten van de controlerende taak van de gemeenteraad.

Jan Kerkhoff

Een reactie plaatsen