De kleine kernen

Van meet af aan is Vitaal Valkenswaard begaan met onze dorpsgenoten in de kleine kernen waarbij met name Borkel en Schaft als achtergesteld kindje van de gemeente Valkenswaard altijd onze extra aandacht heeft gekregen en krijgt.
Wat zouden wij dan graag voor Borkel bereiken?
Om te beginnen zouden wij graag zien dat de weg in het centrum geflankeerd wordt door een trottoir want ook de mensen in Borkel lopen graag veilig over straat. Dan zouden wij nog graag een winkel gerealiseerd zien.
Is dat dan mogelijk, een winkel in Borkel en Schaft? Zeker!
Voorwaarde is wel dat Borkel haar jeugd kan huisvesten en eventueel nog aan derden een huisje “in het groen” kan aanbieden. Maar dan moet er wel een basisschool zijn en blijven en er moet gebouwd.

Een reactie plaatsen