Programmabegroting 2019-2022, het lijkt beter dan het is

Vol ambitie etaleert het gemeentebestuur Valkenswaard de begroting 2019-2022 en noemt deze: Begroting in één oogopslag.

In één oogpopslag zien wij ook dat de uitgavenkant gelijk is aan de inkomstenkant. Echter de schijn bedriegt, willen wij stellen.
Men gebruikt de Algemene Reserve vooraf – circa 1 miljoen – om gaten te dichten en realiseert enkele bezuinigingen waarvan moet worden afgewacht of het echte bezuinigingen zijn. Vitaal Valkenswaard is tegen deze methodiek van verlies minimaliseren. Tevens worden enkele belangrijke projecten genoemd, die ontwikkeld moeten worden in de komende jaren. De kosten voor deze ontwikkelingen worden nauwelijks benoemd. Het betreft projecten als: Duurzaamheid, Groote Heide/ Dommelland, Omgevingswet, Toegankelijkheid.

In deze visie op de toekomst noemt men de onderdelen:

  • Wonen met accent op huisvesting voor jongeren zonder dat wijziging t.a.v. de bizar hoge grondprijs in onze gemeente wordt doorgevoerd. Wij missen ook een visie op de ontwikkeling van een gevarieerd woonaanbod voor diverse leeftijdsgroepen.
  • Onderzoeken leren dat Valkenswaard nauwelijks `profiteert` van de vrijetijdssector en Brainport in vergelijking met andere gemeenten. Welke inspanning wil de gemeente doen voor het vergroten van de werkgelegenheid waardoor Valkenswaard een aantrekkelijke gemeente wordt voor werkzoekenden en bedrijven?
  • M.b.t. Welzijn benoemt men de wettelijke vastgestelde taken zoals zorg voor ouderen maar er zijn extra inspanningen en uitgaven noodzakelijk zijn i.v.m. de toenemende zorgvraag – vooral Jeugdzorg – en de vergrijzing.
  • Bestuur en organisatie : Een nota Burgerkracht vraagt om een daadkrachtige uitwerking en doelstellingen, waarbij bedragen worden benoemd die in de begroting zijn opgenomen. Dit missen wij.

De Ambitie is groot maar de realiteit is anders, of sluiten wij onze ogen daarvoor?
Deze begroting raakt de burgers in Valkenswaard m.b.t. hun kwaliteit van leven en vertrouwen dat er echt wat gebeurd in Valkenswaard. Dat vertrouwen wordt zeker bij zorgvragenden minder als wij recent in het Eindhovens Dagblad lezen dat een budgetplafond voor zorg – lees bezuiniging – wordt ingevoerd terwijl wethouder Theus een dergelijke methode enige maanden geleden afwees. Echter het kan niet eens want de WMO en de Jeugdwet kennen een wettelijke open eind regeling, terwijl de gemeente tevens een Zorgplicht heeft.
Vitaal Valkenswaard vindt deze begroting een document met vage bewoordingen en algemene, globale begroting cijfers.
Mede op grond hiervan heeft Vitaal Valkenswaard tegen deze begroting gestemd.

Een reactie plaatsen