Wat zijn de plannen van de nieuwe gemeenteraad en het nieuwe college?

Het Raadsprogramma 2022-2026 Na de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart jl. is er weer een nieuwe regeerperiode van 4 jaar aangebroken. Na de inventarisatie ronde door de informateur zijn 7 van de acht fracties in de Gemeenteraad aan de slag gegaan om een nieuw raadsprogramma samen te stellen. Dit overleg heeft plaatsgevonden met de fractievoorzitters van … Meer lezen

Diverse Woningbouw projecten in de gemeente Valkenswaard (1)

Betreft: Schriftelijke vragen ex Art. 41 RvO aan het college van B&W van de gemeente Valkenswaard 22 juni 2022 Onderwerp: Diverse Woningbouw projecten in de gemeente Valkenswaard   Toelichting In het Concept Raadsprogramma 2022-2026 wordt nadrukkelijk vermeld dat de woningnood een belangrijke opgave is voor Valkenswaard. Landelijk wordt een tekort van circa 350.000 woningen geconstateerd. … Meer lezen