Banken service en Pinautomaat

Betreft:
Banken service en Pinautomaat

Referte:
“Veel buiten gebruik” ervaring met centrale Pinautomaat op de markt in Valkenswaard

Geldautomaat service centraal door Geldmaat
Eindhovens Dagblad 2 september 2022

Onze vragen 3-3-2022

Onderwerp:
Sluiting landelijk van honderden (bijna 900) pinautomaten en slecht te pinnen en storten service

Toelichting

Reeds eerder hebben wij de slechte geldautomaten service in Valkenswaard aan de orde gesteld maar nu blijkt nog steeds dat de centrale “Flappentapper” op de markt nog steeds veelvuldig buiten werking is. Vroeger kon men pinnen en storten in de bankfilialen maar daarvan zijn er al velen voor deze service gesloten. Teneinde zich te onttrekken aan hun zorgplicht hebben de banken in Nederland deze voor veel mensen belangrijke geldautomaten service afgestoten naar de landelijke organisatie Geldmaat. Deze organisatie – door de banken opgericht – functioneert slecht en dus is de consument de dupe. De geldautomaat op de markt slaat alles en blijkt 9 van de 10 keer buiten gebruik te zijn. Dit is te ernstiger als moet worden vastgesteld dat in Valkenswaard nauwelijks alternatieve pinautomaten functioneren terwijl weinigen die er zijn meestal ook buiten gebruik zijn. De gemeente heeft ook een zorgplicht naar zijn burgers en vooral ook v.w.b. deze belangrijke financiële bancaire service, waarvan o.a. veel ouderen gebruik van maken

Wij hebben hierover de volgende vragen.

  1. Wat gaat de gemeente in het kader van zijn zorgplicht doen om een goed werkende geldvoorziening te bewerkstellen?
  2. Wat voor stappen gaat de gemeente ondernemen om – eventueel met ander regio gemeenten – de banken en Geldmaat aan te spreken op deze zeer slechte geldvoorziening service?

Jan Kerkhoff – Vitaal Valkenswaard

Een reactie plaatsen