Verkort algemeen programma

Het verkorte algemene verkiezingsprogramma van Vitaal Valkenswaard

Waar gaan we voor:

 • Het bevorderen van de kwaliteit van leven en welzijn voor ouderen, mensen met een beperking en zorgvragers.
 • Goede passende zorg voor iedereen. Geen afbraak van de zorg. Goede zorg is een grondrecht van de burger. Zie ook ons programma voor Zorg en Welzijn.
 • Zorggelden besteden aan de zorg; dus oormerken.
 • Deelname aan de goedkopere zorgverzekering van de Gemeente Valkenswaard voor iedereen die daarvoor in aanmerking komt.
 • Stimuleren en faciliteren van de buurtzorg, mantelzorg, cliëntondersteuning en de wijkverenigingen.
 • Thuiszorg en Huishoudelijke hulp voor degenen die dit nodig hebben.
 • Gratis openbaar vervoer in de daluren voor 65-plussers, zorgvragers en gehandicapten.
 • Schrappen van onnodige regelgeving in de zorg.
 • Goede zorg voor onze Jeugd.
 • Beschikbaar stellen van noodzakelijke hulpmiddelen (inclusief hergebruik) voor optimale mobiliteit en een veilige woon- en leefomgeving.
 • Betaalbare huur- en koopwoningen voor jong en oud.
 • Noodzakelijke voorzieningen voor mensen met een beperking, conform het VN-verdrag “Agenda 22 Toegankelijkheid”.
 • Een attractief winkelgebied met veel variatie.
 • Een gemeente die klantvriendelijk is en naar haar burgers luistert.
 • Diversiteit in het sport en cultuur aanbod.
 • Geen doorgaand vrachtverkeer in Valkenswaard.
 • Een groene gemeente.