Verkiezingsprogramma “Zorg en Welzijn”

Het verkiezingsprogramma van Vitaal Valkenswaard voor “Zorg en Welzijn”.

Vitaal Valkenswaard staat voor:

 1. Het tegengaan van afbraak van de zorg, het bevorderen van de goede kwaliteit van leven en welzijn voor  ouderen en menselijke en toegankelijke zorg voor iedereen. Goede zorg is een grondrecht van de burger.
 2. Deelname aan de uitgebreide zorgverzekering tegen lage kosten van de Gemeente Valkenswaard.
 3. Goede kwaliteit van leven en leefomgeving voor jong en oud.
 4. Stimuleren en faciliteren van de buurtzorg, mantelzorg, cliëntondersteuning en de wijkverenigingen.
 5. Goede regelingen voor Thuiszorg en Huishoudelijke hulp. Iedereen moet de hulp krijgen waar hij of zij recht op heeft.
 6. Toegankelijk en gratis openbaar vervoer in de daluren voor 65-plussers, zorgvragers en gehandicapten.
 7. Schrappen van onnodige regelgeving in de zorg.
 8. Een oplossing- en doelgerichte aanpak van de Jeugdzorg.
 9. Beschikbare hulpmiddelen (inclusief hergebruik) voor optimale mobiliteit en een veilige woon- en leefomgeving.
 10. Het bouwen van levensbestendige woningen en een aanpassing van een deel van  de bestaande woningbouw voor senioren o.a. door het faciliteren van de “blijvers lening”. Hierdoor kunnen ouderen langer zelfstandig blijven wonen.
 11. De toegankelijkheid voor mensen met een beperking, de conform het VN-verdrag “Agenda 22 Toegankelijkheid”.
 12. Het oormerken van zorggelden. Het zorggeld is voor zorg en moet niet wegvloeien naar de Algemene Middelen.

 Iedereen verdient een goed leven. Jong en oud, ongeacht gezondheid of handicap.
Voor VITAAL VALKENSWAARD zijn alle mensen belangrijk en daarom zijn wij er voor u.

Stem daarom Vitaal Valkenswaard!

 

VITAAL VALKENSWAARD, voor iedereen!