een noodzakelijk kritisch geluid

Valkenswaards raadslid dient Wob-verzoek in om Dommelkwartier: ‘Dit is een principekwestie’

(Anneke Liebrand  Bron: ED)

VALKENSWAARD – Raadslid Jan Kerkhoff wil de gemeente Valkenswaard  bewegen om een bepaald document over het mislukte bouwplan Dommelkwartier openbaar te maken, door een beroep te doen op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Een principekwestie, vindt hij zelf.

De Vitaal Valkenswaard-voorman, die al langer hamert op openbaarheid rondom Dommelkwartier, heeft nu een forser middel uit de kast getrokken: een Wob-verzoek.

Daarin vraagt hij om openbaring van een specifiek document uit het najaar van 2018, de zogenaamde concept vaststellingsovereenkomst. Dit tot nog toe onbekende document zou zijn opgesteld tijdens de geheime mediation met projectontwikkelaar Latoures/Lagis.

Kerkhoff heeft thuis een heel dossier aangelegd over Dommelkwartier. Waarom hij juist dit document wil hebben? ,,Ik wist eerder niet dat het er was. De andere documenten heb ik allemaal al.” Het raadslid noemt het een ‘gevaarlijk document voor de gemeente’, zonder dat echt nader toe te lichten.

Geheimhouding afgesproken

In het document zouden (niet bekrachtigde) afspraken zijn geformuleerd die het huidige college van B en W en de Waalrese projectontwikkelaar met elkaar zouden hebben gemaakt binnen hun mediationtraject. Deze afspraken zouden voortvloeien uit het door de burgemeester ondertekende akkoord op hoofdlijnen, waarin ontwikkelaar en gemeente dichtbij een deal leken voor Dommelkwartier. Over de inhoud van de mediation werd bij de start in 2016 door beide partijen geheimhouding afgesproken.

Nadat de bemiddeling eind 2018 mislukte, diende de ontwikkelaar bij de rechter een claim in van in totaal een slordige 15 miljoen euro. De gemeente won die zaak medio vorig jaar, het hoger beroep loopt nog.

In de kantlijn van die rechtszaak blijft Kerkhoff zich hardmaken voor openheid in dit dossier. In schriftelijke raadsvragen vroeg hij het college van B en W in november ook al hem een kopie van de betreffende conceptovereenkomst te sturen. Het college weigerde de informatie schriftelijk te verstrekken, met een verwijzing naar de  geheimhouding. Wel kreeg het raadslid de mogelijkheid om het gevraagde stuk op het gemeentehuis in te zien.

‘Dit is toch waanzin?’

Kerkhoff zegt daar echter niet op in te zijn gegaan. Een principekwestie, vindt hij. ,,Iets is geheim of niet geheim. Maar dit is toch waanzin?” De voorman van Valkenswaard Vitaal wil dat alle stukken in het dossier rond Dommelkwartier openbaar worden voor iedereen. ,,Ik hou niet van dat geheime gedoe. Iedereen moet gewoon kunnen zien wat er in staat. Wij zitten hier voor de burgers, voor de inwoners van Valkenswaard. Als je iets geheim doet dan heb ik altijd het gevoel dat je iets te verbergen hebt. En dat moet je te allen tijde zien te voorkomen.”

Kerkhoff is niet de enige die aandringt op openbaarmaking van de stukken rond Dommelkwartier. Ook de projectontwikkelaar heeft hier eerder al om gevraagd. De gemeente heeft echter altijd vastgehouden aan de beloofde geheimhouding. Raadsleden zijn tijdens besloten raadsvergaderingen wel door het college van B en W bijgepraat over Dommelkwartier. Kerkhoff woont die vergaderingen uit principiële overwegingen niet bij.

Plaats een reactie