een noodzakelijk kritisch geluid

Eurocircuit moet blijven

Vitaal Valkenswaard koestert het enige, internationaal bekende, rallycrosscircuit van Nederland;

Het Eurocircuit. 

Dit Eurocircuit, het trotse motorhart van Valkenswaard, dat op een aantrekkelijke manier ruimte en ontwikkeling biedt aan Europese en wereldkampioenschappen Motorcross, de MXGP, aan de Dakar proloog, aan diverse (inter-)nationale rallycrossevenementen, genereert met bezoekersaantallen van meer dan 100.000 een aanlokkelijke omzet voor de middenstand in Valkenswaard en heeft dus de facto een vitale magneetfunctie voor onze gemeente en de regio.

Daarnaast herbergt het ook nog een wielren- en fietscrossbaan voor jong en oud en biedt het een alternatief voor motorcross in de bossen.

Voor de activiteiten op het Eurocircuit is in 1971 al een vergunning verleend, waarna in 1993 de Hinderwet vergunning van kracht werd, die maakte dat alle evenementen aan de toelatingscriteria van deze vergunning getoetst dienen te worden, incluis de belangen van de omwonenden.

In 2013 gaf de gemeenteraad opdracht aan het college om een bestemmingsplan op te stellen waarbij de mogelijkheden voor het gebruik van het Eurocircuit zoveel mogelijk gehandhaafd bleven, daarbij in alle opzichten rekening houdend met de omwonenden die overigens in 2005 op de hoogte zijn gebracht van de historische incidentele geluidsoverlast. Dit zogenaamde conserverend bestemmingsplan is nog steeds niet van kracht.

Daarvoor zijn immers nog steeds de oude huurcontracten deels niet opgezegd, en nieuwe huurcontracten dus ook niet ondertekend. In plaats daarvan zijn er 4 scenario’s bedacht die, nu de berekeningswijze van de stikstofemissie bekend is, nog steeds geen duidelijke alternatief en gebruiksoplossing van het Eurocircuit bieden.

Vitaal Valkenswaard is dan ook onverkort van mening dat voor alle belanghebbenden een conserverend bestemmingsplan en het verlengen van de huurcontracten met de van het Eurocircuit gebruikmakende partijen een juiste oplossing is voor het succesvol voortzetten van het Eurocircuit

Het Eurocircuit is van Valkenswaard en Valkenswaard is Eurocircuit

Plaats een reactie