een noodzakelijk kritisch geluid

Vóór de burger en mét de burger

Als politieke partij Vitaal Valkenswaard, heten wij u welkom op onze website.
Vóór de burger en mét de burger in Valkenswaard willen wij een nieuw geluid laten horen.

Vitaal Valkenswaard is een politieke partij die staat voor een vitaal Valkenswaard.
Een Valkenswaard met goede woon-, zorg-, werk- en recreatievoorzieningen.
Een Valkenswaard waar het goed vertoeven is, nu en in de toekomst.

Vitaal Valkenswaard wil handelen in lijn met haar statutaire doelstelling:
“Het behartigen van de belangen van de inwoners van de gemeente Valkenswaard in algemene zin en in het bijzonder van de doelgroepen ouderen en bewoners met een beperking”.

Een nieuw geluid

Dat is naar onze mening ook hard nodig. Want zo vragen wij ons af, wat heeft u de afgelopen vier jaren van het gemeentebestuur gehoord of gemerkt dat voor u van belang is?

  • U heeft misschien te maken gekregen met soms slechte of onvoldoende Huishoudelijke Hulp in het kader van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Of u kreeg onvoldoende hulpmiddelen toegewezen, terwijl u juist langer in uw woning moet blijven wonen.
  • De enorme winkelleegstand in het Centrum, het ontbreken van een doelgericht City plan en de ongezelligheid van de heringerichte Markt, zijn waarschijnlijk andere ergernissen.
  • En dan zullen wij het maar niet hebben over het stelselmatig voorbijgaan aan de vragen van de bewoners van Borkel en Schaft en Dommelen over de verbetering van de leefbaarheid van deze dorpskernen.
  • Niet onopgemerkt mag blijven het ontbreken van een doelgroepgericht woningbouwbeleid voor starters, jonge gezinnen en ouderen.
  • Als laatste punt willen wij dan nog noemen het subsidiebeleid van dit gemeentebestuur dat uitblinkt in willekeur en rigoureus snijden in subsidies, zoals recentelijk de forse subsidiekorting voor de kinderboerderij De Kleine Meer, die hiermee zelfs in het voortbestaan wordt bedreigd.

Vitaal Valkenswaard: een noodzakelijk, nieuw geluid.

Stem Vitaal Valkenswaard

J. (Jan) Kerkhoff

 

Laatste nieuws