een noodzakelijk kritisch geluid

Faillissement JeugdhulpXtra juli 2022 en continuïteit van de zorg (1)

Betreft:
Schriftelijke vragen aan het college van B&W van de gemeente Valkenswaard  5 augustus 2022

Onderwerp:
Faillissement JeugdhulpXtra juli 2022 en continuïteit van de zorg

Referte:
Raadsbrief juli 2022

Toelichting:
Recentelijk is de jeugdzorgaanbieder JeugdhulpXtra failliet verklaard vanwege langdurige liquiditeit problemen. Blijkbaar zijn 3 kinderen die onder de WMO vallen in Valkenswaard hiervan de dupe.

Wij hebben hierover de volgende vragen:

  1. Is er al contact geweest met de begeleiding van de 3 vermelde kinderen en de kinderen zelf. En wat is in overleg met betrokkenen besloten om te zorgen voor continuïteit van de Jeugdzorg?
  2. Welke zorgaanbieder gaat de jeugdzorg verlenen voor de 3 vermelde kinderen?
  3. Welke maatregelen worden genomen door de regiogemeenten bij het aangaan van Jeugdzorg aanbieding contracten om te zorgen dat de continuïteit van de jeugdzorg ten allen tijde is gewaarborgd?
  4. Het is gebleken dat er al lange tijd liquiditeit problemen waren bij JeugdhulpXtra. Nu zijn een groot aantal Jeugdzorg cliënten – en niet alleen de 3 WMO cliënten in Valkenswaard – de dupe van dit faillissement. Waarom is niet eerder door de betrokken regio gemeenten en de gemeente Valkenswaard ingegrepen bij JeugdhulpXtra?
  5. Het is ons gebleken dat de Jeugdzorg aanbieder Metabletica, die blijkbaar vanwege vermeende continuïteit problemen geen nieuw contract voor jeugdzorg heeft gekregen, terwijl ons is gebleken dat, op basis van recente jaarcijfers, geen sprake is van een continuïteit probleem. Waarom wordt er bij de continuïteit beoordeling van jeugdzorg aanbieders m.b.t. de inkoop van Jeugdzorgcontracten met 2 maten gemeten?

 

Jan Kerkhoff – Vitaal Valkenswaard

Plaats een reactie