een noodzakelijk kritisch geluid

Woningbouwprojecten in de gemeente Valkenswaard, flexwoningen

Betreft:
Schriftelijke vragen aan het college van B&W van de gemeente Valkenswaard 12 september 2022

Onderwerp:
Woningbouwprojecten in de gemeente Valkenswaard, flexwoningen

Referte: Publicatie van de Rijksoverheid 8 september 2022

Toelichting

Het Rijk – Minister De jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening – heeft opdracht gegeven voor de aanbesteding van 200 flexwoningen. Tevens wordt vanuit de corporatie sector een grotere aanbesteding voorbereid. De versnelling van de bouwstroom komt voort uit het parallel schakelen van de aanbesteding en het aandragen van locaties door gemeenten en corporaties. Het is de bedoeling dat de corporaties de woningen afnemen van het Rijksvastgoedbedrijf. Doelstelling van het programma is minimaal 37.500 woningen tot en met 2024. Het rijk werkt ook aan een Garantstelling om financiële risico’s van projecten op te vangen.

Wij hebben hierover de volgende vragen:

  1. Heeft de gemeente voor deelname aan dit programma al contact opgenomen met de Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting? Zo niet, waarom niet. Zo ja, aan welke aantallen flexwoningen wordt gedacht?
  2. Is er door de gemeente al contact opgenomen met Woningbelang en Woonbedrijf? En wat is de visie van deze corporaties m.b.t. dit woningbouwprogramma?
  3. Hoeveel woningen denken de beide corporaties binnen dit programma te realiseren?
  4. Hoeveel flexwoningen verwacht de gemeente binnen dit programma, in samenwerking met de corporaties, te kunnen realiseren en welke grond locaties in Valkenswaard, Dommelen en Borkel & Schaft zijn hiervoor geschikt?
  5. In hoeverre is er m.b.t. dit woningbouwprogramma overleg opgenomen met andere regiogemeenten en zo ja: wat zijn de resultaten van dit overleg

 

 

Jan Kerkhoff – Vitaal Valkenswaard

Plaats een reactie