een noodzakelijk kritisch geluid

WMO indicatie voor onbepaalde tijd

Betreft: Vragen voor het college –  21 februari 2023

Onderwerp: Schone Lucht Akkoord

Toelichting

!3 januari 2020 is op advies van het Ministerie van  Infrastructuur en Waterstaat het Schone Lucht Akkoord (SLA) gestart met in eerste instantie 9 Provincies en  35 gemeenten. Inmiddels hebben alle Provincies en 93 gemeenten zich aangesloten bij het akkoord. Doel van akkoord is de gezondheidsschade door de slechte luchtkwaliteit in 2030 met 50% terug te brengen ten opzichte van 2016. Hiermee zouden circa 4000 á 5000 vroegtijdige sterfgevallen in Nederland kunnen worden voorkomen.  De regio Zuidoost Brabant is een gebied met een zeer hoog percentage aan luchtverontreiniging.

Wij hebben hierover de volgende vragen.

  1. Waarom is Valkenswaard nog niet aangesloten bij het Schone Lucht Akkoord
  2. Wat is de visie van het College met betrekking tot dit Schone Lucht en de doelstelling daarvan?
  3. Wanneer kan worden verwacht dat de gemeente Valkenswaard zich bij dit Schone Lucht Akkoord aansluit?

 

Jan Kerkhoff – Vitaal Valkenswaard

Plaats een reactie