een noodzakelijk kritisch geluid

Vragen voor Vragenhalfuurtje Raadsvergadering 16 mei

Onderwerp: Opslag Kernafval in België en Nederland.

Referte: TV uitzending Nieuws uur 8 mei 2024

Inleiding: In het Belgische Dessel – vlak over de grens bij Reusel – ligt een enorme opslagplaats van kernafval waar zich regelmatig kernafval lekkages voordoen.

België is voor wat betreft het onderzoek naar de mogelijkheden van de opslag van kernafval veel verder dan Nederland en heeft hiervoor onderzoek verricht naar mogelijkheden van opslag in de ondiepe Boomse kleilaag vlakbij de grens met Brabant. Deze locaties voldoen aan de Europese regels voor opslag, diepte minimaal 200 meter. Nadeel hiervan is dat deze opslag in de Boomse klei dicht bij het grondwater ligt dat daar naar Nederland stroomt. De TU Delft heeft in een onderzoek (september 2011) aangetoond dat de opslag van kernafval bij de grens met Brabant zijn voorkeur verdien als dit gebeurt in de Ieperiaanse kleilaag (circa 600 meter diep). Dat geeft dan geen invloed op het grondwater dat naar Nederland stroomt.

Wij hebben hierover de volgende vragen.

  1. In hoeverre is de gemeente op de hoogte van de laatste ontwikkeling voor wat betreft de opslg de kernafval in België, en met name de opslag in de Boomse kleilaag?
  2. Heeft de gemeente de beschikking over de meest recente Belgische rapporten de de onder 1 genoemde opslag beschrijven? Graag rapporten vermelden en mogelijk ter beschikking stellen.
  3. Heeft de gemeente in verband met de door België voorgenomen opslag van kernafval bij de Brabantse grens recent contact gehad met NIRAS (Belgische beheer dienst) en COVRA (Nederlandse organisatie voor beheer kernafval) en zo ja wat is het resultaat van dat overleg ?
  4. Welke stappen onderneemt de gemeente Valkenswaard om de door België voorgenomen opslag van kernafval in de Boomse kleilaag in ons grensgebied te voorkomen?
  5. In het Belgische grensgebied rond Mol zijn aan de inwoners jodium pillen uitgereikt. Waarom is dat niet gebeurt in het aangrenzende Nederlandse gebied?

Jan Kerkhoff

Vitaal Valkenswaard

Plaats een reactie