een noodzakelijk kritisch geluid

Vragen over verwijderde percelen uit Natuurnetwerk Brabant

Onderwerp: 2000 hectare natuurgrond in Brabant krijgt andere status

Referte: Diverse informatiebronnen, dagblad ED 23 maart jl.

Het Natuurnetwerk Brabant bestaat uit meerdere Brabantse natuurgebieden, met als doel 20.000 hectare nieuwe natuur te realiseren. Wegens het ontbreken van financiële middelen heeft het provinciebestuur 2000 hectare buiten het netwerk geplaatst.

Wij hebben hierover de volgende vragen:

  1. Graag ontvangen wij een overzicht van de grotere en kleinere percelen natuurgebied die binnen de gemeentegrenzen van Valkenswaard en binnen deze provinciale natuurstatuswijziging vallen.
  2. Indien er percelen binnen de gemeentegrens van Valkenswaard vallen, die onder deze vervallen natuurwet percelen vallen, ontvangen wij graag de kadastrale ligging van de onderhavige percelen.

 

Jan Kerkhoff – Vitaal Valkenswaard

Plaats een reactie