een noodzakelijk kritisch geluid

Vragen over Sociaal Domein WMO

Onderwerp: Burgerparticipatie, Cliëntenraad, ASD, diverse organisaties voor burgerbelangen
Referte: Contacten met Cliëntenraad

Toelichting: Burgerparticipatie en medezeggenschap zijn, mits goed gestructureerd, van groot belang voor het betrekken van de burgers bij het gemeentebeleid en het vergroten van het vertrouwen, bij de burgers, in de overheid. De burgerparticipatie, en dus het vroegtijdig betrekken van burgers en burgerlijke vertegenwoordigers, belangen groeperingen en platformen, bij het overleg proces in het kader van per 1 januari jl. in werking getreden omgevingswet, zijn van groot belang.
Wij hebben bij de gemeente Valkenswaard in het verleden een goed functionerende en pro-actieve WMO-Adviesraad gehad die later is vervangen door de ASD, Advies Raad Sociaal Domein. Helaas is deze Raad enige jaren geleden gestopt met zijn advies werk. Het bestuur is destijds collectief afgetreden en nooit meer als zodanig vervangen ondanks herhaalde vragen vanuit de Gemeenteraad. In veel gemeenten in Nederland functioneert de ASD goed. Blijkbaar is de ASD in Valkenswaard vervangen door een inwoners panel, een breed overleg met een aantal inwoners uit Valkenswaard.

In het kader van de burgerparticipatie functioneert al jaren een ander inspraak orgaan namelijk de Cliëntenraad A2-gemeenten. Bij navraag blijkt ons dat er bij de leden van de Cliëntenraad grote onvrede bestaat over o.a. de samenwerking met de gemeente, het faciliteren van deze Raad door de gemeente en de mogelijkheid om gedegen adviezen te kunnen uitbrengen.

Maar in het ‘echte’ participatieproces dienen wij de inwoners van Valkenswaard te betrekken en in dit proces ook te betrekken platformen en organisaties zoals SBV (Senioren Belang Valkenswaard) KansPlus, Werkgroep Agenda 22, KBO en de diverse Wijkverenigingen.

Wij hebben hierover de volgende vragen:

  1. Welke adviezen heeft de Cliëntenraad de laatste 3 jaren uitgebracht aan de gemeente. Graag adviezen benoemen en vermelden van het contactpersoon/ontvanger bij de gemeente.
  2. Wij hebben vernomen dat de voorzitter van de Cliëntenraad recentelijk zijn functie heeft beëindigd. Is dat correct en zo ja wat zijn de redenen hiervoor?
  3. Welke zijnde concrete doelstellingen van het inwonerspanel, hoeveel keer komt dit per jaar bij elkaar, wie maken deel uit van dit inwonerspanel, hoe en door wie zijn de deelnemers aan het inwoners panel geselecteerd?
  4. Welke adviezen heeft het inwonerspanel in het kader van het Sociaal Domein uitgebracht? Graag adviezen concreet benoemen .
  5.  Het blijkt dat in veel gemeenten (o.a. Heeze-Leende en Bergeijk) de ASD goed functioneert en nuttige adviezen geeft in het kader van de WMO, de Jeugdwet en de Participatiewet. Welke zijn de redenen dat de Gemeente Valkenswaard en met name het College deze ASD niet weer installeert?
  6. Er zijn blijkbaar door de Cliëntenraad en het inwonerspanel de laatste jaren adviezen uitgebracht aan de gemeente c.q. het College. Waarom worden deze adviezen niet ter info gestuurd aan de Gemeenteraad?. Graag adviezen van de laatste twee jaren sturen.

Jan Kerkhoff – Vitaal Valkenswaard

Plaats een reactie