een noodzakelijk kritisch geluid

Raadsvergadering 6 juli 2020 Eurocircuit

Raadsvergadering 6 juli -2020 uitgesproken door Jan Kerkhoff – Gemeenteraadslid Vitaal Valkenswaard

Motie Eurocircuit

Wij zijn al enige tijd bezig om met betrokken partijen, exploitanten en enkele politieke partijen – in de projectgroep Eurocircuit – uitgangspunten en plannen te maken die tot doel hebben het unieke en internationaal bekende Eurocircuit voor Valkenswaard en Nederland te behouden.

Daarbij stuit je veelvuldig op bezwaarmakers die mede door de lakse houding van de gemeente hun kans schoon zien en trachten door allerlei bezwaarprocedures platweg gezegd doelbewust het Eurocircuit de nek om te draaien.

Met name het niet doorgaan van de Dakar Pre proloog vormde de aanleiding voor o.a. de Stichting Eurocircuit om bijna de handdoek in de ring te gooien en te overwegen om te stoppen met de activiteiten op het Eurocircuit

Er is veel gepraat en daarom is het verheugend te constateren dat zich recent een aantal partijen hebben gemeld om te trachten de haalbare exploitatie voor het Eurocircuit te onderzoeken en het vereiste bestemmingsplan in goed overleg en met medewerking van de gemeente als concept aan het college en de raad voor te leggen.

De betrokken partijen zijn:

  • De stichting exploitatie Eurocircuit
  • De Nederlandse Rally cross vereniging
  • De motorsportvereniging Valkenswaard
  • De MXGP organisatoren
  • Enkele investeerders

Wij ook zeer verheugd dat wij sinds kort daarbij de professionele ondersteuning hebben van professionele extern partijen.

Maar helaas moeten wij constateren dat mede door de afwachtende houding van de gemeente inzake de bestemmingsplan procedure – een gemeentelijk verzuim van al 25 jaar –  bezwaarmakers en klagers o.l.v. de Milieu activisten vereniging Groen en Heem al jaren ruimschoots de kans krijgen een succesvolle ontwikkeling van het Eurocircuit te blokkeren.

Nog ernstiger is te constateren dat Groen en Heem niet bereid is tot redelijk overleg. Deze groep bezwaarmakers heeft blijkbaar maar één doel: Eurocircuit weg, hun eigen gelijk halen  en daarmee ernstige schade berokkenen aan Valkenswaard en haar burgers, waarvan de meerderheid, zoals is gepeild, voor het behoud van het Eurocircuit is.

Een sprekend voorbeeld om alsnog tussen betrokken partijen tot een vergelijk te komen is het verzoek van de rechtbank, gedaan tijdens de regiezitting van 24 juni jl., met alle betrokken partijen en dus ook Groen en Heem, om een mediator aan te stellen die zou moeten trachten om, in afwachting van uitspraken in de verschillende beroepszaken, partijen nader tot elkaar te brengen. De mediator is benoemd en de uitnodiging voor overleg, gedaan door de rechtbank, heeft Groen en Heem botweg afgewezen. Groen en Heem wil geen overleg, wil dat overigens nooit,  en heeft lak aan de belangen van Valkenswaard en haar burgers.
Wij beoordelen dit als een schandalige en respectloze manier van handelen vooral t.o.v. de betrokken exploiterende partijen op het Eurocircuit en wij hopen dat nu iedereen in Valkenswaard gaat beseffen dat dit soort klagers en bezwaarmakers ernstige schade toebrengen aan de beoogde toekomst visie “Leisure & Pleasure”, ambitieuze plannen als het Masterplan Centrum, de horeca in Valkenswaard en de betrokken verenigingen en stichtingen op het Eurocircuit.

Het is blijkbaar ook een vorm van onnodige vertragingstactiek door Groen en Heem want de Rechtbank Oost-Brabant heeft al besloten, tijdens de regiezitting 24 juni jl., alle lopende procedures en beroepen over het Eurocircuit tijdens de reeds vastgestelde zitting op 1 november te behandelen.
Ik ga nu over naar de motie, die mede ingediend is door Samen voor Valkenswaard, Valkenswaard Lokaal, de VVD en D66, waarvoor ik hoofdelijke stemming aanvraag en separate stemming van de 3 punten uit het dictum.

Tot slot een afsluitend woord. In het verleden is regelmatig, o.a. door de gemeenteraad van Valkenswaard, uitgesproken dat het behoud van het internationaal bekende Eurocircuit voor Valkenswaard van groot belang is. Via de brief van Krijger & Dun d.d. 4 juni 2020 wordt door eerder genoemde betrokken partijen een uniek voorstel gedaan om een concept bestemmingsplan voor te leggen aan het college en de Raad – spaart Valkenswaard dus hiermee veel geld uit – om hiermee de al jaren voortdurende impasse met betrekking tot de realisatie van het bestemmingsplan voor het  Eurocircuit te doorbreken.

Stem daarom voor deze motie want dit kan de basis zijn voor een toekomst voor het Eurocircuit als volwaardig, modern en uniek regionaal, nationaal en internationaal sportevenementen terrein waarvan de gehele gemeenschap van Valkenswaard kan profiteren.

En stemt u tegen deze motie, dat is uw goed recht, maar dan stemt u wel tegen het behoud van het Eurocircuit voor Valkenswaard en Nederland.

Slotwoord

De bijgaande motie is verworpen doordat de coalitiepartijen Helder en Gedreven, het CDA, de PvdA en de fractie Wout Verhoeven tegen de motie hebben gestemd.
De oppositie partijen VVD, Samen voor Valkwenswaard, Valkenswaard Lokaal, Vitaal Valkenswaard en D66 hebben voor de motie gestemd.

Jan Kerkhoff

Vitaal Valkenswaard

Plaats een reactie