een noodzakelijk kritisch geluid

Diverse Woningbouw projecten in de gemeente Valkenswaard (1)

Betreft:
Schriftelijke vragen ex Art. 41 RvO aan het college van B&W van de gemeente Valkenswaard 22 juni 2022

Onderwerp:
Diverse Woningbouw projecten in de gemeente Valkenswaard

 

Toelichting

In het Concept Raadsprogramma 2022-2026 wordt nadrukkelijk vermeld dat de woningnood een belangrijke opgave is voor Valkenswaard. Landelijk wordt een tekort van circa 350.000 woningen geconstateerd. Maar ook in de MRE regio wordt o.a. door de groei ontwikkeling van Brainport en bijvoorbeeld ASML een grote vraag naar woningen gesignaleerd. Er worden ons regelmatig vragen gesteld over diverse in ontwikkeling zijnde woningbouw projecten in Valkenswaard. Wij willen in dat verband een paar projecten vermelden en vragen daarover stellen:

 1. Dommelkwartier
 2. Parallelweg Noord 10 /Valkenierstraat. Voormalig Driessen terrein
 3. Percelen aan de Nieuwe Waalreseweg tussen De Bunker en Tuincentrum Coppelmans.

 

Wij hebben hierover de volgende vragen:

 

 1. Dommelkwartier

De recente uitspraak van de rechtbank te Den Bosch, die de claim van Lagis/Latoures van circa 17 miljoen Euro op de gemeente Valkenswaard ongegrond heeft verklaard, kan weer de mogelijkheid openen om de ontwikkeling van dit belangrijke woningbouwproject weer te activeren.
Vraag: Is de Gemeente Valkenswaard van plan de ontwikkeling van dit woningbouwproject (tezamen met de Woningstichting Woningbelang) te activeren en zo ja: Op welke termijn kan de ontwikkeling hiervan plaatsvinden?

 

 1. Parallelweg Noord 10

Oktober 2021 is het Bestemmingsplan Woningbouw project Parallelweg Noord 10 door de gemeenteraad aangenomen. Wij constateren dat tot op heden van bijvoorbeeld grondwerkzaamheden geen sprake is en het project perceel er desolate bij ligt.

Vraag: Wanneer gaat de projectontwikkelaar/bouwonderneming starten met de bouwactiviteiten en wat is projectplanning voor de bouw van de grondgebonden woningen en appartementen gebouw?

 

 1. Woningbouw project Nieuwe Waalreseweg.

Sinds circa 2004 hebben de eigenaren van de percelen aan de Nieuwe Waalreseweg met de kadastrale nummer Sectie A 2835, 2836, 2838, 2974, 2975, totale grondoppervlak 5280 m2, in overleg met de gemeente Valkenswaard, veel moeite getroost en hoge kosten gemaakt voor de realisatie van een woningbouw project op de onderhavige percelen.

Vragen:

 1. Heeft de gemeente kosten gemaakt voor dit project en zo ja: hoe hoog zijn deze kosten.
 2. In de stukken – o.a. brief 2-2-2012 – staat vermeld dat dit project niet voor 2020 mag worden uitgevoerd.
  Vraag: Welke zijn de door de gemeente opgelegde redenen voor deze restrictie?
 3. Het blijkt dat de provincie eind oktober 2014 de prognose voor de regionale woningbouw afspraken heeft vastgesteld – zie brief 90-3-2015 – waaruit blijkt dat voor Valkenswaard deze prognose fors is verlaagd van 1175 woningen naar 800 woningen.
  Vraag
  : Op grond van welke redenen heeft de provincie deze verlaging voor Valkenswaard vastgesteld?
 4. Uit een verslag d.d. 22-9-2011 blijkt dat de prognose voor de regionale woningbouw afspraken, die de provincie heeft vastgesteld, is verhoogd van 800 naar 1000 woningen.
  Vraag
  : Welke zijn de redenen geweest die hebben geleid naar deze verhoging van 800 naar 1000 woningen?
 5. Uit verschillende stukken blijkt dat de realisatie van het project Dommelkwartier – en ook van het Woningbouw project Nieuwe Waalreseweg. – ondanks de woningnood ondergeschikt is gemaakt aan het project Lage Heide.
  Vraag
  : Welke zijn de redenen voor het voorkeur scenario voor het project Lage Heide?
 6. 22-11-2011 is tussen de eigenaren van de locatie Nieuwe Waalreseweg 189-195 en gemeente Valkenswaard een intentie overeenkomst overeengekomen waarin is vastgelegd dat het college van B en W medewerking wil verlenen aan de realisatie van onderhavige project.
  Vraag: Welke zijn de redenen geweest dat het college van B & W en de burgemeester deze intentie verklaring nooit hebben getekend en waarom zijn de betrokken initiatiefnemer nooit hierover geïnformeerd door de gemeente?
 7. In 2012 heeft het toenmalige College van B & W dit project voorgelegd aan de Provincie in het kader van de Ruimte voor Ruimte Regeling – die overigens alleen geldt voor agrarische gebouwen.
  Vraag: Welke zijn de overwegingen en redenen geweest van het college van B & W om dit woningbouw project te laten vallen onder de Ruimte voor Ruimte Regeling?
  Vraag: Hoe hoog is de premie die de gemeente Valkenswaard heeft ontvangen van de provincie voor het aanbrengen van dit project in het kader van de Ruimte voor Regeling?

 

Jan Kerkhoff – Vitaal Valkenswaard

 

Plaats een reactie