een noodzakelijk kritisch geluid

Wat zijn de plannen van de nieuwe gemeenteraad en het nieuwe college?

Het Raadsprogramma 2022-2026

Na de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart jl. is er weer een nieuwe regeerperiode van 4 jaar aangebroken. Na de inventarisatie ronde door de informateur zijn 7 van de acht fracties in de Gemeenteraad aan de slag gegaan om een nieuw raadsprogramma samen te stellen. Dit overleg heeft plaatsgevonden met de fractievoorzitters van de betrokken politieke partijen. Het Raadsprogramma is in juni 2022 samengesteld en in de Raadsvergadering van 30 juni 2022 aan de Gemeenteraad voorgelegd.

Wij beschouwen dit document Raadsprogramma 2022-2026 als een gemiste kans om te komen tot echte politieke vernieuwing.

Wij hebben onze mening over dit Raadsprogramma kort weergegeven.

Dit Raadsprogramma 202202926 beoordelen wij inhoudelijk als een teleurstellend raadsprogramma. Een vaag document met generaliserende statements, zonder visie en duidelijke kwantificeerbare doelstellingen.

Moet dit de sleutel zijn voor een nieuwe start en een andere bestuurscultuur?

Ouderen, Gehandicapten en Agenda 22 worden niet eens vermeld.

En een belangrijk Sociaal Domein adviesorgaan (ASD), dat wij al 2 jaar niet meer hebben, schijnt nu definitief in de prullenbak te zijn verdwenen.

Verder is een belangrijke interactie met de inwoners – zoals vermeld in de inleiding – door bijvoorbeeld dit raadsprogramma aan de inwoners voor te leggen blijkbaar niet aan de orde geweest bij de selectieve programma overleg groep.

Een groot voordeel: het toekomstige College van B & W zal hier blij mee zijn want het geeft het nieuwe college optimaal ruimte in hun collegeprogramma.

Wat dit laatste betreft zijn wij verheugd dat de door VOTE ingediende motie, met het verzoek om het Collegeprogramma voor beoordeling aan de Gemeenteraad voor te leggen, met grote meerderheid is aangenomen.

 

Jan Kerkhoff

Plaats een reactie