een noodzakelijk kritisch geluid

Diverse Woningbouw projecten in de gemeente Valkenswaard (2)

Betreft:
Schriftelijke vragen ex Art. 41 RvO aan het college van B&W van de gemeente Valkenswaard 3 juli 2022

Onderwerp:
Diverse Woningbouw projecten in de gemeente Valkenswaard

Toelichting

In het Concept Raadsprogramma 2022-2026 wordt nadrukkelijk vermeld dat de woningnood een belangrijke opgave is voor Valkenswaard. Landelijk wordt een tekort van circa 350.000 woningen geconstateerd. Maar ook in de MRE regio wordt o.a. door de groei ontwikkeling van Brainport en bijvoorbeeld ASML een grote vraag naar woningen gesignaleerd. Er blijkt echter dat veel woningbouw projecten met een woningbouw bestemming niet worden gerealiseerd. Wij hebben hierover eerder (22 juni) vragen gesteld en willen, gezien het grote belang van dit onderwerp voor de woningzoekenden in Valkenswaard, in dat verband nogmaals een paar projecten vermelden en vragen daarover stellen.
Te weten:

  1. Amundsenstraat
  2. Dommelseweg/Luikerweg – o.a. Jonkers panden en EMA bedrijfsterrein
  3. Leenderweg Vlasroot
  4. De Kerverij

Wij hebben hierover de volgende vragen:

1. Amundsenstraat

De oorspronkelijke bestemming “Sociale woningbouw grondgebonden woningen” voor dit project, dat oorspronkelijk door Woningbelang zou worden ontwikkeld en dat goed zou aansluiten bij de huidige woningbouw marktvraag naar sociale woningbouw, is door het college gewijzigd in “vrije sector woningbouw grondgebonden woningen”.
Vraag: Wanneer is de Gemeente Valkenswaard van plan de ontwikkeling van dit woningbouw project  te activeren en zo ja: Op welke termijn kan de ontwikkeling hiervan plaatsvinden?
Vraag: Heeft al aanbesteding van dit project plaatsgevonden en zo niet: waarom niet?

 

2. Dommelseweg/Luikerweg – o.a. Jonkers panden en EMA bedrijfsterrein.

Reeds in 2004 is door Jonkers een herlocatie aanvraag ingediend bij de gemeente om op de percelen van het garagebedrijf woningbouw mogelijk te maken. Er waren destijds ontwikkelingsplannen voor 150 á 200 woningen. In de periode van 2008 tot 2020 zijn er veel besprekingen gevoerd met de gemeente en het college van B&W en veel voorstellen gedaan door de eigenaar Jonkers, echter zonder resultaat. Sinds december 2020 ligt er een collegevoorstel inzake deze project ontwikkeling, maar dit collegevoorstel is aangehouden. Een andere voor de rendabele ontwikkeling van dit project belemmerende factor is een mogelijke door de A2 erfgoedcommissie op te leggen sterstatus voor de panden aan de Dommelseweg (zie verslag A2 Erfgoedcommissie 20 juli 2021.).

Vraag: Wat is de status van dit project?
Vraag: Wat is de status van het collegevoorstel van december 2020?
Vraag: Welke zijn de belemmeringen om momenteel niet over te kunnen gaan tot de voor de woningbouw voor Valkenswaard belangrijke ontwikkeling van dit project?
Vraag: Wat is de situatie met betrekking tot de besluitvorming van de A2 Erfgoedcommissie over de sterstatus van één van de panden aan de Dommelseweg en welke zijn de criteria en overwegingen om eventueel een erfgoed sterstatus op te leggen?

 

3. Leenderweg Vlasroot

Vraag: Wat is de status van dit project?

4. De Kerverij

Recentelijk (begin juni?) is de winkel en woninglocatie De Kerverij aangekocht door Bureau Aard.

Vraag: Wat is de status van deze projectontwikkeling?
Vraag: Wanneer start de ontwikkeling van dit project?
Vraag: Blijft dit project een combinatie van Winkels en woningen of wordt dit project herontwikkeld als alleen woningbouw project ?

Jan Kerkhoff – Vitaal Valkenswaard

Plaats een reactie