een noodzakelijk kritisch geluid

Voorstel inzake re-integratie verordening participatie

Het expliciete gebruik van waarden door de gemeente helpt onze ambtenaren om beslissingen te nemen binnen situaties die niet eenvoudig te duiden zijn, binnen bestaande protocollen en op die manier mensgericht te kunnen werken.
Wanneer wij expliciet gebruik maken van waarden in ons beleid of verordeningen is het dus van belang de juiste waarden te gebruiken zodat dit leid tot de gewenste uitvoering.

Vandaar het voorstel om de beschreven waarden van de inleidende tekst in het document nieuwe versie Re-integratie verordening 2023 te veranderen naar:

  • Compassie
  • Zelfredzaamheid

Dit houdt in dat wij als gemeente in de uitvoering van deze verordening onze inwoners met compassie begeleiden in hun persoonlijke re-integratietraject naar verhoogde zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie.

Gezien de positieve sentimenten in de commissievergadering van 14 September, vanuit de raad en het college, richting compassie en niet louter zelfredzaamheid, leek ons deze aanpassing evident.

De motie van Jan Kerkhoff  met bovengenoemde strekking is donderdag 28 september met grote meerderheid is aangenomen.

 

 

Plaats een reactie