een noodzakelijk kritisch geluid

Nieuwjaarsgroet

“I believe in yesterday zong Paul McCartney”
Terugblikken is goed, vooral als dit ten dienste staat van vooruitblikken. Werken aan de toekomst voor Valkenswaard

Want er moet de komende jaren veel gebeuren op het gebied van bestaanszekerheid, zorg voor ouderen, gehandicapten en jongeren. We moeten praktisch beleid maken op het gebied van energie en duurzaamheid. Niet te missen hebben we nog een grote inhaalslag te maken voor de bouw van (betaalbare) woningen voor alle typen huishoudens.

Daarnaast gaat het ook om verkeer, toerisme en behoud van het Eurocircuit.
Er is ook anders bestuurlijk beleid nodig waarbij vertrouwen, respect en openheid naar de burger voorop dienen te staan.
De fractie van Vitaal Valkenswaard zal daar zijn bijdrage aan leveren.

Wij hopen dat 2024 voor u een mooi jaar mag worden in goede gezondheid en een hoge kwaliteit van leven.
Ik wens u, mede namens het burger lid Jarno van de Giessen, prettige feestdagen en een goed 2024 toe.

Jan Kerkhoff
Vitaal Valkenswaard

Plaats een reactie