een noodzakelijk kritisch geluid

Informatie over collectieve gemeentelijke zorgverzekering

Betreft: Vraag voor Vragenhalfuurtje Raadsvergadering 14 december 2023
Referte: Diverse contacten met de Gemeente
Onderwerp: Collectieve gemeentelijke zorgverzekering

Sinds vele jaren kunnen de inwoners van Valkenswaard gebruik maken van de gemeentelijke collectieve ziektekostenverzekering waarvan de polis pakketten worden uitgevoerd door de zorgverzekering maatschappijen VGZ en CZ. Door deelname aan deze gemeentelijke collectieve ziektekostenverzekering ontvangen de deelnemers een gemeentelijke bijdrage die kan oplopen, afhankelijk van het verzekeringspakket, tot circa Euro 40 per maand. Tot op heden werden de deelnemers en ander zorgvragenden in de loop van november geïnformeerd over deze gemeentelijke collectieve ziektekostenverzekering door middel van een “Overzicht premies en gemeentelijke bijdrage”. Dit gaf met name de deelnemers de mogelijkheid om inzicht te verkrijgen over de passende verzekering pakketten voor het komende verzekering jaar en de mogelijkheid om tijdig over te stappen naar een andere verzekeringmaatschappij. Het blijkt dat deze pakket en premie informatie dit jaar niet is verstuurd door de gemeente. Wij willen benadrukken dat de gemeente in dit kader een informatieplicht en zorgplicht heeft en door het niet sturen van deze informatie deze plichten negeert.

Wij hebben hierover de volgende vragen:

  1. Waarom wordt het pakketten overzicht van de collectieve zorgverzekering, zoals ieder jaar eind november wordt gestuurd aan de deelnemers van de gemeentelijke collectieve ziektekostenverzekering, dit jaar niet verstuurd en ontneemt de gemeente de polishouders hierdoor de mogelijkheid om tijdig inzicht te verkrijgen, ruimschoots voor 1 januari 2024, over de polis mogelijkheden en over te stappen naar een andere ziektekostenverzekering?
  2. In de maandelijks aan de polis deelnemers toegestuurde uitkeringsspecificatie wordt het bedrag van de gemeentelijke bijdrage plus de toeslag chronisch zieken (totaal circa maximaal Euro 40 per maand) vermeld.
  3. Welke zijn de gemeentelijk bijdragen bedragen voor 2024, en dan bedoelen wij specifiek de gemeentelijke bijdragen per polis variant en de Toeslagen voor Chronisch zieken. In hoeverre wijken die bedragen voor 2024 af van de bedragen over 2023 en wat zijn de redenen van een eventuele afwijking?
  4. Het is ons gebleken dat inwoners van Valkenwaard die van de gemeente-informatie willen ontvangen over de gemeentelijke collectieve ziektekostenverzekering onterecht worden doorverwezen naar de zorgverzekeraars VGZ en CZ die op hun beurt de informatie vragende weer terugverwijst naar de gemeente. Waarom negeert de gemeente zijn informatie- en zorgplicht en de deels (punt 1) op 2 oktober jl. aangenomen motie “versmal de kloof tussen burgers en het bestuur”?

Jan Kerkhoff – Vitaal Valkenswaard

Plaats een reactie