een noodzakelijk kritisch geluid

Aanvullende vragen collectieve gemeentelijke zorgverzekering

Betreft: Vragen voor College betreffende: Collectieve gemeentelijke zorgverzekering

Referte: 

  • Diverse contacten met de Gemeente
  • Vragen zoals gesteld tijdens Vragenhalfuurtje Raadsvergadering 14 december 2023
  • Verzoek 14-12 van de Raadvoorzitter om aanvullende vragen apart aan het college te sturen.
  • Erratum Collectieve zorgverzekering 2024 zoals 11 december jl. om 16.42 uur aan ons is gestuurd

Onderwerp: Collectieve gemeentelijke zorgverzekering

Inleiding bij eerder gestelde vragen en aanvullende vragen: Sinds vele jaren kunnen de inwoners van Valkenswaard gebruik maken van de gemeentelijke collectieve ziektekostenverzekering waarvan de polis pakketten worden uitgevoerd door de zorgverzekering maatschappijen VGZ en CZ. Door deelname aan deze gemeentelijke collectieve ziektekostenverzekering ontvangen de deelnemers een gemeentelijke bijdrage die kan oplopen, afhankelijk van het verzekeringspakket, tot circa euro 40 per maand. Tot op heden werden de deelnemers en ander zorgvragenden in de loop van november geïnformeerd over deze gemeentelijke collectieve ziektekostenverzekering door middel van een “Overzicht premies en gemeentelijke bijdrage”. Dit gaf met name de deelnemers de mogelijkheid om inzicht te verkrijgen over de passende verzekering pakketten voor het komende verzekeringsjaar en de mogelijkheid om tijdig over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij. Het blijkt dat deze pakket en premie informatie dit jaar niet is verstuurd door de gemeente. De redenen voor het niet verzenden van deze pakket informatie zijn ons niet bekend en zijn ook niet aan de deelnemers aan de Collectieve gemeentelijke zorgverzekering meegedeeld. Wij willen benadrukken dat de gemeente in dit kader, naar onze mening een informatieplicht en zorgplicht heeft en door het niet sturen van deze informatie deze plichten negeert.

Wij hebben hierover de volgende vragen:

  1. Het Erratum Collectieve zorgverzekering 2024 betreffende de poliskosten en de gemeentelijke bijdrage 2024 is 11 december jl. om 16.42 uur aan ons is gestuurd. Echter op dit Erratum ontbreken de toeslagen chronisch zieken en gehandicapten. Graag ontvangen wij een opgave 2024 “Bijdrage Chronisch Zieken en Gehandicapten” (dit staat als uitkering los van de Collectieve Gemeentelijke Zorgverzekering) van deze maandelijkse toeslagen en de opgave van de jaarlijkse bijdrage. Graag vermelden per polis versie.
  2. Wanneer is de ingangsdatum in 2024 van de betaling van de Gemeentelijke bijdrage en de Toeslag chronisch zieken en gehandicapten?
  3. Wanneer wordt het Erratum Overzicht Collectieve ziektekostenverzekering, dat op 11 december jl., is verstrekt, aan de deelnemers gestuurd. Grote haast is geboden vanwege de sluitingsdatum van 31 december 2023 m.b.t. de lopende verzekering
  4. Welke zijn de gronden en redenen, op grond waarvan het College van de gemeente Valkenswaard, meent, zoals donderdag jl. is vermeld door het College tijdens de beantwoording van onze gestelde vragen, dat Informatieplicht en Zorgplicht niet op de gemeente Valkenswaard van toepassing zijn?

Jan Kerkhoff – Vitaal Valkenswaard

Plaats een reactie